12 Ocak 2009 Pazartesi

E-TİCARET STRATEJİSİ

E-TİCARET STRATEJİSİ

Başarılı bir e-ticaret stratejisi geliştirmek ve bunu yürütmek zekice planlanmış yaratıcı bir görevdir. Her işletme için kendine özgü öğeleri olmasına rağmen temel amaç, müşteri gereksinmelerinin en iyi biçimde nasıl karşılanacağının belirlenmesidir. Ayrıca işletmeler ve yöneticileri, iş kollarında ortaya çıkan değişikliklere yanıt verebilecek yeterlilikte olmalıdırlar.

E-ticaret stratejisi formülü geliştirmek; işletmenin, ürünlerinin durumuna ve işletmenin elektronik ticaret modeline bağlıdır. İşletmeler, ürün ve hizmetlerini internet üzerinden pazarlamak istediklerinde, mevcut konumlarını değerlendirmelidirler. İşletmelerden bazıları doğrudan ağ üzerinde kurulmuş olabilirler. Bazıları da mevcut işlerini gelişen dinamikleri dikkate alarak internet üzerine taşımak isteyebilirler. Benzer şekilde üretilen ürünler ve hizmetler de e-ticaret stratejisi geliştirmek için belirleyicidir. İşletmelerin e-ticaret modelleri de geliştirecekleri strateji ile yakından ilgilidir. B2B (işletmeden işletmeye) ile B2C (işletmeden tüketiciye) arasında iş yapma, müşteri beklentileri açısından farklılıklar bulunmakta ve ayrı ayrı elektronik strateji formülasyonlarına ihtiyaç göstermektedirler.

E-ticaret stratejisinin birbirleri ile ilgili yedi boyutu bulunmaktadır ve bunlar Şekil de gösterilmiştir (Plant, 2000).
• Teknoloji : İşletmeler ve yöneticileri teknolojiyi, teknolojinin eğilimlerini ve temel değerlerini anlamak zorundadırlar. İşletmelerinin teknoloji ile olan ilişkilerini, ürün stratejilerini, müşteri ve tedarikçileri ile ilişkilerini belirleme süreçlerini gözden geçirebilmeli, yeni fırsatları ve değişimleri teknoloji penceresinde de bakarak değerlendirebilmelidirler.

• Pazar : İşletmeler hedef müşterilerini tanımlayabilmeli ve yeni açılımlar için gerçekçi değerlendirmeler yapmalıdırlar.

• Hizmet : İşletmeler, müşterilerinin hizmet beklentilerini iyi anlamak zorundadırlar. Böylelikle internet üzerinde hizmetlerini üreterek, müşteri beklentilerini karşılamış ve memnuniyeti sağlamış olurlar.

• Marka : Bir işletme markanın gücünü iyi anlamak zorundadır. İşletmeler müşterilerine yeni ve farklı yollardan değer yaratmanın yollarını bulmalıdır ve farklılaşmanın hayati önemini kavramalıdır.

Liderlik, altyapı ve organizasyon ise stratejiyi bir arada tutan faktörlerdir. Endüstride liderlik yapmak isteyen bir işletme yukarıdaki dört konumsal faktörde de dengeli bir pozisyona sahip olmalıdır.

Doğru bir e-ticaret stratejisi oluşturmak için yöneticiler, bugünkü iş koşulları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Yöneticilerin; yeni teknolojileri açık fikirlilikle izlemeleri ve yeni fikirler geliştiren çalışma gruplarını teşvik etmeleri gereklidir. Bilgi işlem endüstrisinde meydana gelen her yeniliğin derhal uyarlanması genelde gereksiz ve oldukça masraflı olmakla beraber, teknolojinin önemli kilometre taşlarını göz ardı etmeden ve rekabet üstünlüğünü yitirmeden olası yatırımlar için hazırlanmak yararlıdır.

Esnek, güvenilir, günün ve işletmenin koşullarına uygun bilgi sistemleri alt yapısına sahip olmak önemlidir. İşletmelerin iş süreçlerinin tanımlayarak, müşteri ve tedarikçileriyle bir değer zinciri yaratabilecekleri, ölçülebilir ve ürettiği verilerden eyleme yönelik sonuçlar çıkarabileceği bilgi alt yapısını kurmaları gerekmektedir. Organizasyon tarafından tüm bu parametrelerin anlaşılmış olmasının, kültürel gereklerini yerine getirmesinin, sürekli performans ölçümleri ile strateji ve uygulanmasının izlenmesi, gerekli düzeltmelerin yapılmasının, e-ticaret dünyasında hayatta kalabilmek için yaşamsal önemi vardır.

İşletmelerin e-ticaret stratejileri, öncelikle işletmenin genel stratejisi ile uyumlu olmalıdır ve bu çeşitli seviyelerde bulunabilir (Turban, 2002).

• İşletme stratejisi. Organizasyonun tüm stratejisini anlatır.

• Bilgi sistemleri stratejisi. Organizasyonun bilgi sistemleri ile ilgili stratejisidir.

• Elektronik ticaret stratejisi. Elektronik ticaret veya elektronik işletme stratejileridir.

• Elektronik ticaret fonksiyonel strateji. E-pazarlama gibi fonksiyonel alanlarla ilgilidir.

E-ticaret ile işletmenin bilgi sistemleri arasında ilişkiler, ortak stratejik hedeflerin belirtilmesini gerekli kılmaktadır. E-ticaret ile bilgi sistemleri arasındaki ilişki aşağıdaki gibi tanımlanabilir.

• Bilgi sistemleri, e-ticaret’in teknik alt yapısını sağlamaktadır ve ortak alt yapıyı kullanırlar.

• E-ticaret uygulamaları, bilgi sistemlerindeki uygulamalar ile ortak bilgileri paylaşır.

• E-ticaret uygulamaları, bilgi sistemlerindeki uygulamaların değiştirilmesi sonucunu doğurur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder