6 Ocak 2009 Salı

Çin Pazarında Gelişen Fırsatlar


Çin Pazarında Gelişen Fırsatlar

Geçmişte, Çin pazarlarının yapısı basitti. Tepede, sağ­lam kırlar elde eden ve
hızlı büyüyen yabancı şirket­lerin egemen olduğu küçük bir üst segmentti. Dipte
ise düşük kaliteli, çeşitlendirilmemiş ürünleri yüzde 40’tan 90’a varan
oranlarda daha düşük fiyatlarla satan ve he­saplarını doğru tuttuklarında çoğu
zaman zarar ettikle­ri anlaşılan yerel şirketlerin egemen olduğu büyük bir alt
segment bulunuyordu. Bu ikisinin arasında hızla büyüyen "yeterince iyi" segment
yer alıyor.

Çin’deki "yeterince iyi" alan çok farklı nedenlerle büyüyor. Yakın geçmişte
tüketicilerin satın alma biçim ve tercihlerinde kaymaların yaşanmış olması.
Bunların en önemsizi değil. Bu kaymalar iki farklı doğrultuda gerçekleşiyor.
Gelirleri artan tüketiciler geçmişte satın aldıkları en ucuz ürünlerden daha
pahalılarına, yöneli­yor. Aynı zamanda, daha yüksek gelire sahip tüketici­ler,
yüksek fiyatlı yabancı markalardan uzaklaşarak makul kalitedeki daha az pahalı
yerli alternatifleri ka­bul ediyor. Sonuç olarak, Çin’in orta pazarı, üst ve alt
segmentlerden daha hızlı büyüyor ve bazı kategoriler­de daha şimdiden tüm
gelirlerin yaklaşık yarısı bu pa­zardan elde ediliyor. Bugün Çin’de satılan her
on ça­maşır makinesi ile televizyondan sekizi "yeterince iyi" markalar taşıyor.
Dolayısıyla, Çin’in ve özellikle de fırsatlarla dolu orta segment pazarının çok
uluslu şirket yöneticilerinin dikkatini giderek daha fazla çekmesi şaşırtıcı
değil. General Motors’un Şangay merkezli GM China Group’unun CFO’su Mark
Bernhard, kısa bir sü­re önce Detroit News’e şu açıklamayı yapmıştı: "GM,
küresel sektör liderliğini korumak için Çin’de de lider olmak zorunda."

Otomobil üreticisinin Çin’deki stratejisi bu inancı somutlaştırıyor. Geçmişte
küçük otomobil pazarının görece başarısız oyuncuları arasında yer alan GM, 2002
yılında Kore’nin zor durumdaki Daewoo Mo­tor’unu aldıktan sonra Çin’ de rekabet
etmeyi ve sonunda liderlik pozisyonunu ele geçirmeyi başarabildi. Bu satın alma
sayesinde GM yeni model geliştirme maliyetini batıdakinin yarısına düşürebildi.
Daewoo tarafından tasarlanmış otomobiller, GM’in ikinci büyük pazarı olan
Çin’deki satışlarının yüzde 50’den fazlasını sağlıyor. Dahası, bu araçları
Asyalı otomobil üreticile­riyle rekabet etmek için kullanan GM, Hindistan’dan
ABD’ye 150’den fazla ülkede küçük otomobiller satı­yor.

Colgate-palmolive de Çin’de benzer hamleler yap­tı. 1990’ların başında Çin’in en
büyük diş macunu üre­ticilerinden biriyle ortak bir girişimde bulunan şirket, 10
yıl sonrasında da Çin pazarının en büyük diş fırça­sı üreticisini satın alarak,
dünyanın diğer ülkelerinde rekabet etmesini sağlayacak bir üretim ölçeğine
ulaştı. Çin’ deki ağız bakımı ürünleri satış gelirlerini 1998 ile 2005 yılları
arasında iki katından fazlasına çıkaran Col­gate, bugün Çin’ den 70 ülkeye
ihracat yapıyor.

Çin’ deki yerel rakipler, bu ülkedeki ve başka yer­lerdeki ticari
yatırımlarından kar elde etmek isteyen çok uluslu şirketlerin karşısına çıkan en
büyük tehdit durumunda. Örneğin, otomobil sektöründe, Geely ve Chery gibi yerli
otomobil üreticileri yerel tüketim için yeterince iyi otomobiller çıkararak
Batılı şirketlerin Çin’ deki pazar payını daralttı. Bu otomobil üreticilerin­den
bazıları ABD ve Avrupa’daki otomobil fuarlarında araçlarının tanıtımını yapmaya,
satışa çıkarılan Batı markalarını almaya ve diğer yükselen pazarlara araç ihraç
etmeye başladı. Bu oyuncuların Avrupa ve Ku­zey Amerika’da rekabet etmek için
gerekli olan gü­venlik ve emisyon standartlarını yakalamakta ve dağı­tım.
ağlarını kurmakta büyük güçlük çektiği doğru. Ama hiçbir Batılı şirket, Çin
firmalarının uluslararası kalite standartlarına ulaşmak ve küresel sahneye
çık­mak konusundaki kararlılıklarını küçümsememeli.

Ev aletleri, mikrodalga fırın ve televizyon üreten Avrupalı ve Kuzey Amerikalı
şirketler bunu çok iyi bi­liyor. 1990’lı yıllarda Çin’i ucuzcu yerel rakiplere
terk ettikten sonra bugün aynı Çin şirketlerine karşı küre­sel ölçekte rekabet
etmeye çalışıyorlar. Soğutucu üret­meye 1984 yılında başlamış olan Haier, Çin’in
en iyi bilinen markalarından birine dönüştükten sonra ölçek avantajını ve imalat
becerilerini kullanarak önce ya­bancı pazarlara girmeyi, ardından da bu
pazarlara ege­men olmayı başardı. Bugün, dünyanın en büyük so­ğutucu
üreticilerinden biri olan Haier, küresel pazarın yüzde 8,3’ünü kontrol ediyor.
Şirket, aralarında ABD, Afrika ve Pakistan’ın da bulunduğu 100’den fazla ül­keye
ürün satıyor.

Kuşkusuz, Çin’deki koşullar değişti. Yerel şirketler dünya sahnesine çıkmadan
önce hızla büyümekte olan yurtiçi pazarlarından yararlanarak stratejilerini
olgunlaştırıyor. Dolayısıyla, çok uluslu şirketler, yalnızca bu ülkedeki
ekonomik büyümeden yararlanmak için değil, aynı zamanda yerel rakiplerin küresel
tehditlere dönüşmemesi için Çin’ deki pozisyonlarını koruma ih­tiyacını duyuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder