6 Ocak 2009 Salı

Pazar Araştırmasının Türleri hakkında detaylar..

Pazar Araştırmasının Türleri hakkında detaylar..
1-Masa Başı Araştırması

Ülkenin Demografik Yapısı(kadın/erkek,genç/yaşlı nüfusu…)
Coğrafi Konumu
Sosyo-Ekonomik Yapısı
Kültürel Yapı ve Yaşam Tarzı
Teknolojik/Endustriyel Düzey
Politik ve Hukuki Durum

2-Alan Araştırması

Ülkeye giderek yerinde araştırma yapmak
Pazar Araştırmasi Teşvikleri

MASA BAŞI ARAŞTIRMASI

Ulkenin Demografik Yapisi

Toplam Nufüs, Yıllık Nüf. Artışı, Doğum, ölüm, boşanma oranları, Nüfusun bölgeler, yaşlar, cinsiyet, medeni durum ve sektör itibarı ile dağılımı bizler için önemlidir.

Coğrafi Konumla ilgili Veriler

Yüzölçümü, Doğal Ve Politik Sınırlar, Mevsimler, bölgeler itibarı ile iklim, sıcaklık, rutubet deniz seviyesinden ve denizden uzaklık. Ulaşım imkanları, deniz, hava, kara, demir ve su yolları.

Sosyo Ekonomik Yapıları

Milli gelir ve Kaynakları, Kişi başına gelir, Aile başına gelir, Gelir dağılımı, Sektörler itibarı ile ortalama iş ücretleri, İthalat ve İhracat miktarları, Yurtdışından alınan, satılan mal ve hizmetler, Enerji kaynakları, Sağlık hizmetleri, İlaç tüketimi.

Kültürel Yapı Ve Yaşam Tarzı

Örf Ve Adetler, estetik anlayışları, Konuşulan dil, din ve dini inaçlar, yaşam tarzları.

Teknolojik Ve Endüstriyel Yapı

Üretilen mal ve hizmetler, İşletmelerin sayıları, Kapasiteleri ve kullanım oranları, katmadeğer, Parekendeciler, Toptancılar, Haberleşme, Ulaşım, Sanayi, Tarım.

Politik ve Hukuki Durum

Yönetim şekli, Ülkeye ait Politik felsefe, Ticari hayatı etkileyen ve düzenleyen kanunlar, Vergi Sistemi.
Özellikle ihracatı-ithalatı ve kar transferlerini etkileyen mevzuatlar. İthal yasakları, kotalar ithalde alınan çeşitli vergi, resim ve harçlar.

ALAN ARAŞTIRMASI

Dağıtım Kanallarıyla birebir görüşmeler
Tüketiciler arasında birebir incelemeler
Potansiyel alıcılar
Rakip mağazaların gezilmesi
Fuar, Sergi ve benzeri yerlerin ziyareti
Mağaza, Market yada ürünün benzerlerinin satıldığı perakendeci yerlerin gezilmesi
Meslek Kuruluşları ile görüşmeler
Ürünü girdi olarak kullanan sanayiciler ile görüşme
Show roomların gezilmesi
Üretici/ithalatçı dernekleri ile görüşme
Dış ticareti geliştirme kuruluşları ile görüşme
İlgili Kamu kuruluşları (bakanllıklar, kalite-standart-mevzuat kanularında yetkili kurumlar) İle görüşme


alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder